lá cải.org

 1. Zing News - Con gái Mỹ Linh háo hức với lễ hội hiến máu

  ·

  Lễ hội gì nghe kinh quá! Chẳng thua gì lễ hội chém lợn!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 07:55:25 28/2/13, Vu rằng:

   Eo ơi, tổ chức cả vườn tình trong lễ hội hiến máu nữa, hơn chín tháng nữa có biết bao nhiêu giọt máu mới hình thành, tha hồ mà hiến nhỉ
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…