lá cải.org

 1. Gia Đình - Ngọc Trinh lại phát ngôn gây sốc

  ·

  Đầu tiên, cần phải xác định, Ngọc Trinh đang định gây sốc ai? Nếu gây sốc toàn bộ nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là cô không có tư cách!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hạ

   nhằm lúc 22:41:48 01/3/13, Hạ rằng:

   Cải không những bị lún sâu mà còn bị ám ảnh bởi vụ Mr. Kiên rùi nha.
   13
  • hình chộp của Sg

   lại nhằm lúc 23:20:10 01/3/13, Sg rằng:

   Ơ, thế Cải đã sốc rồi à?
   11
  • hình chộp của scapbi

   nhằm lúc 23:27:22 01/3/13, scapbi rằng:

   Lún sâu vào Ngọc Trinh mới nguy hiểm :v
   10
  • hình chộp của panpan

   lại nhằm lúc 10:50:52 02/3/13, panpan rằng:

   Ngày mai, Cải bị ban chức admin!
   15
  • hình chộp của Hanh

   nhằm lúc 18:43:08 02/3/13, Hanh rằng:

   “Chính vì lời lẽ của mọi người chửi tôi sống bám này nọ, tôi mới quyết tâm tự lập. Chứ không có, chắc tôi cũng mãi ỷ theo bạn trai mình. Cảm ơn những câu chửi của người đời, tôi mới nhận ra mình rất giỏi”

   --> Câu này chứng tỏ tầm của Ngọc Trinh hơn đứt bác NPT. Nếu bác NPT cũng biết "cảm ơn câu chửi của người đời", cũng biết "nhận ra" là mình có thể làm được gì đó cho đời thì có phải rất tuyệt không?
   12
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 12:55:01 04/3/13, Cải con rằng:

   Đấy là suy thoái chứ còn gì nữa?
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…