lá cải.org

 1. Giáo Dục - Đừng để ngượng với tương lai!

  ·

  Cũng đừng làm tương lai phát ngượng chứ!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 00:06:07 02/3/13, hh rằng:

   Muốn ngượng thì phải biết ngượng là gì. Nên đưa khái niệm "Ngượng" vào hiến pháp trước đã, rồi sau đó mở lớp phổ cập hiến pháp từ trung ương tới địa phương.
   7
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 01:01:47 02/3/13, mitdac rằng:

   Báo này viết sai ct rồi. Phải là "GS Tương Lai"
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…