lá cải.org

 1. Dân Trí - Cây trầm hương khổng lồ: Báu vật của dãy Trường Sơn

  ·

  Xin thắp nén nhang trước anh linh cụ Hoàng Phê, sắp tới chúng con xin bổ túc một từ mới vào Từ điển Tiếng Việt của cụ. Từ ấy là "cố báu vật."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…