lá cải.org

 1. Giáo Dục - 'Kỳ thị người Việt, người Trung Quốc tự làm mình đau'

  ·

  Môi hở thì răng lạnh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 22:00:20 02/3/13, An An rằng:

   Nghe như chuyện tình ấy nhỉ?
   7
  • hình chộp của JN

   lại nhằm lúc 03:58:32 03/3/13, JN rằng:

   AQ chính truyện
   12
  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 08:06:00 04/3/13, Vu rằng:

   Nó chửi mình, đánh mình thì cũng như chửi, đánh bố nó ý mà
   10
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 12:51:05 04/3/13, Cải con rằng:

   Ý của anh GD là người TQ tự tay bóp dái hay lấy chày đập vào bím mình !
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…