lá cải.org

 1. Giáo Dục - Người đề xuất đánh thuế tiền tiết kiệm gây tranh cãi nói gì?

  ·

  Nói gì thì đoàn tôi vẫn cứ đi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của melchior

   nhằm lúc 22:39:07 03/3/13, melchior rằng:

   Cải có lẽ lấy từ truyện Xuân Tóc đỏ, cảnh đám tang cụ cố Hồng "và đám vẫn cứ đi".
   5
  • hình chộp của JN

   lại nhằm lúc 01:33:44 04/3/13, JN rằng:

   Chó cứ sủa đoàn người cứ đi
   14
  • hình chộp của Cải con

   nhằm lúc 12:46:34 04/3/13, Cải con rằng:

   Lão đánh rắm rồi đấy mấy anh Giáo dục kìa!!!
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…