lá cải.org

 1. Gia Đình - Day dứt của kẻ giết cụ bà cướp 10 ngàn đồng

  ·

  "Có 10 nghìn mà cũng day dứt?" "Dạ chính vì chỉ được có 10 nghìn nên em mới day dứt thưa cán bộ."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Người Trồng Cải

   nhằm lúc 23:49:16 03/3/13, Người Trồng Cải rằng:

   Cụ í có đói mới đi cướp 10 ngàn đồng, thế mà nó cũng giết cụ, đồ dã man.
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…