lá cải.org

 1. Đất Việt - Đức Hải chơi vui vắng mặt Jennifer

  ·

  Muốn ảnh buồn không? Chạy tới cắn một cái là ảnh buồn ngay.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 07:55:28 04/3/13, Vu rằng:

   Đưa lên vài tấm hình rồi phỏng đoán này nọ, tôi ghét cái câu "chắc hẳn" lặp lại nhiều lần, trừ khi nào thấy người ta đi mua Kotex cho vợ thì bình luận câu "chắc hẳn chị nhà đang thời kỳ đèn đỏ", như vậy mới là chắc hẳn, chòi báo ạ
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…