lá cải.org

 1. Vietnamnet - Thăm đại bản doanh gái mại dâm Việt ở Malaysia

  ·

  Tội nghiệp, phải đi xa vậy mới có chút bỏ mồm.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Điên thật

   nhằm lúc 17:13:13 04/3/13, Điên thật rằng:

   thế mà tụi nhà báo vẫn mò tới được!
   10
  • hình chộp của Lá Nho

   lại nhằm lúc 17:17:44 04/3/13, Lá Nho rằng:

   @Điên thật: Lá Cải nói thằng phóng tinh viên đó bạn :v
   9
  • hình chộp của mơ chua

   nhằm lúc 10:20:18 05/3/13, mơ chua rằng:

   Nhà báo đi theo quán tính đánh hơi được thôi.
   6
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…