lá cải.org

 1. Giáo Dục - Trần Đăng Khoa nói về ông Hoàng Hữu Phước và văn hóa nghị trường

  ·

  Nhà thơ không nói chuyện thơ / Nhà thơ nói chuyện lá mơ làm gì?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 19:29:55 04/3/13, Kenny rằng:

   Nói chi cái lũ mặt lì / Thơ là một việc chó thì cứ xơi.
   18
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 21:50:16 04/3/13, An An rằng:

   Nói chuyện chó còn nói được, thì chuyện lá mơ có sá gì :D
   6
  • hình chộp của Ú

   nhằm lúc 23:23:52 04/3/13, rằng:

   Lá mơ còn 1 cái tên dân dã là lá thúi địt đó
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…