lá cải.org

 1. VnExpress - 'Các nước đều mong muốn hợp tác với hải quân Việt Nam'

  ·

  Chúng ta bắt đầu bài học tiếng Anh vỡ lòng. Hôm nay ta học đến bài "plural noun" tức là danh từ số nhiều. Cứ thấy từ hai trở lên là các em thêm chữ xờ ốc vào cho thầy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 23:25:37 06/3/13, An An rằng:

   Bài hai, đều, có nghĩa là all, là tất cả. Phân biệt cho rõ. Chứ dốt nát quá, sau lại chỉ làm phóng viên được thôi.
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…