lá cải.org

 1. Vietnamnet - Công Vinh: "Tôi tin cánh cửa ĐTVN lại mở ra với mình"

  ·

  Hãy gõ, cửa sẽ mở. Dùng đống gạch tích cóp trước giờ gõ cho mạnh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của az

   nhằm lúc 03:54:48 06/3/13, az rằng:

   cánh cửa mình lại mở.
   8
  • hình chộp của Vu

   lại nhằm lúc 10:31:26 06/3/13, Vu rằng:

   Đừng hy vọng cửa sẽ mở, không có ai trong nhà đâu
   6
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…