lá cải.org

 1. Soha - Đàn ông bị ‘cắt’ sẽ sống thọ hơn

  ·

  Thì một mình ngồi bó gối trong phòng, nhìn ra ngoài sân lá bay, bảo sao không thấy đời dài, bảo sao không muốn kêu lên "Trời ơi sao không chết mẹ cho rồi!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vuhaichau

   nhằm lúc 10:21:37 07/3/13, vuhaichau rằng:

   Bố thằng liệt dương xui trẻ con ăn cứt gà sát
   16
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 14:05:22 07/3/13, Kenny rằng:

   Cắt gì thì cắt, "cắt cọ" vẫn sướng hơn.
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…