lá cải.org

 1. VnExpress - Bọ ngựa mất đầu vẫn giao phối

  ·

  Mất đầu với không có đầu là khác nhau, cho nên bạn cũng đừng ngạc nhiên về số phần của mình...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Nhân Lách

   nhằm lúc 10:28:44 07/3/13, Nhân Lách rằng:

   Tui dù có mất đầu đi nữa thì chắc chắn " thằng nhỏ" tui làm việc được. Bởi lẽ lâu rồi tui biểu nó đâu có nghe....
   5
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…