lá cải.org

 1. VnExpress - Tổng tấn công mũ bảo hiểm giả

  ·

  Xin giới thiệu với anh, đây là ông Y, người đã ra cái quyết định này, và cũng là người sẽ đích thân kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm cửa hàng anh. Đây anh hãy cầm lấy mũ và quật vào cái đầu hói của ông Y, ngay chỏm sọ bóng loáng ấy, quật thẳng tay vào, thế...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…