lá cải.org

 1. VnExpress - Xe 80B xếp hàng đi ăn cưới

  ·

  Ha ha đừng lừa nhau nhé bọn phản động, các bác ấy làm gì biết xếp hàng ha ha.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:43:25 07/3/13, Hai Ly rằng:

   Phải nói là "Xe 80B rồng rắn kéo nhau đi ăn cưới " chứ
   9
  • hình chộp của Nhân Lách

   lại nhằm lúc 10:57:13 07/3/13, Nhân Lách rằng:

   Phải tui có xe riêng thì đâu phải bị anh anh đăng báo!
   9
  • hình chộp của Cải con

   nhằm lúc 10:32:46 08/3/13, Cải con rằng:

   Đấy là một bộ phận tha hóa chứ còn kiếm ở đâu nữa hề?
   8
  • hình chộp của Cốn lài

   lại nhằm lúc 17:44:15 10/3/13, Cốn lài rằng:

   Theo bác Tổng thì thằng chụp ảnh đăng báo ấy mới là tha hóa đạo đức!
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…