lá cải.org

 1. Kiến Thức - Vòng bụng CSGT ra đường: Thế nào béo, gầy... chịu cứng!

  ·

  Giờ các anh đứng thẳng lưng, nhìn xuống. Nếu không nhìn thấy ngón chân, về pha trà. Nếu không nhìn thấy chim, về cạo giấy. Nếu không nhìn thấy mụ vợ, về làm thủ trưởng cơ quan.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:44:24 08/3/13, Hai Ly rằng:

   Đọc cái tít thật là hổng hỉeu nổi luôn, chịu cứng là gì nhỉ, mà mấy anh béo béo làm gì mà cứng được
   8
  • hình chộp của Ha ha

   lại nhằm lúc 22:29:28 08/3/13, Ha ha rằng:

   Tiêu chuẩn thế này thì chuẩn cmnr.
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…