lá cải.org

 1. Đất Việt - Ái nữ của Tập Cận Bình xinh đẹp giống mẹ

  ·

  Lưỡi chó đấu với lưỡi bò.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 08:26:52 08/3/13, Kenny rằng:

   Ôi đẹp quá,đẹp hơn cả má thằng phóng viên.
   9
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 08:35:15 08/3/13, capthoivu rằng:

   chó mà, phải liếm đít cứt của chủ chớ biết làm sao đây. Mà đây là cho nhà quê chớ chớ thành thị thì cũng khỏi phải liếm rồi.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…