lá cải.org

 1. Tin Tức Online - Mỹ Dung lên xe hoa với bạn trai lâu năm

  ·

  Bạn trai lâu năm: bạn trai trồng từ vài năm trở lên, thường có thân cứng, cao to, thu hoạch được nhiều lần. Ngược lại là bạn trai ngắn ngày, trồng theo thời vụ, thường để lấy củ và hạt là chính.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Mơ chua

   nhằm lúc 23:49:50 07/3/13, Mơ chua rằng:

   Cũng có những bạn trai được trồng trước đó rất lâu, giờ chỉ chờ thu hoạch, như anh Ơn mê trinh chẳng hạn.
   11
  • hình chộp của az

   lại nhằm lúc 03:03:56 08/3/13, az rằng:

   oh my dung !
   15
  • hình chộp của la cai nho

   nhằm lúc 11:42:56 08/3/13, la cai nho rằng:

   đặc biệt bạn trai lâu năm có giá đền bù giải tỏa cao hơn bạn trai ngắn ngày...
   12
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 14:38:17 08/3/13, Cải con rằng:

   Bạn này thành cổ thụ rồi, chắc thân to, rễ sâu, củ bự.
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…