lá cải.org

 1. Zing News - 'Hoa khôi' cảnh sát đứng bục không sợ bị sàm sỡ

  ·

  Ôi, thế thì hoa khôi để mà làm gì? Cảnh sát để mà làm gì? Đứng bục lại để mà làm gì?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 23:48:16 08/3/13, mitdac rằng:

   Chủ quan quá, xung quanh toàn đồng nghiệp mà không lo
   11
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 09:22:26 09/3/13, Hai Ly rằng:

   Giật tít: "Hoa khôi cảnh sát đứng đường không sợ sàm sỡ" có phải câu view tốt hơn không?
   10
  • hình chộp của Kẻ hư hỏng

   nhằm lúc 15:33:18 11/3/13, Kẻ hư hỏng rằng:

   Đứng bục mà không ăn thua thì cho thêm cái cột inox.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…