lá cải.org

 1. Kênh 14 - Ngắm những bức ảnh hot girl chụp cùng mẹ cực tình cảm

  ·

  Cảm ơn quý báo, nhưng chú thích rõ đâu là hot girl, đâu là mẹ thì tôi lại càng biết ơn lắm.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 09:14:25 09/3/13, Hai Ly rằng:

   Cải không phân biệt được luôn, chỉ cho cách nè: Người nào mặc hoa hoè loè loẹt nhưng da mặt hơi nhăn là mẹ, còn người nào ngắn trên hở dưới, mặt còn tương đối phẳng thì là hot girl, trừ vài trường hợp các đặc điểm trên lẫn lộn thì đành chịu, ai là hot girl ai là mẹ cũng được
   10
  • hình chộp của scapbi

   lại nhằm lúc 16:07:00 09/3/13, scapbi rằng:

   Hot mom
   9
  • hình chộp của Zuk

   nhằm lúc 17:55:33 09/3/13, Zuk rằng:

   Ngắm hình ảnh con gái và mẹ....nói gọn lại: con gái mẹ.
   11
  • hình chộp của Nhảm

   lại nhằm lúc 13:27:10 11/3/13, Nhảm rằng:

   Gọn hơn nữa là: gái mẹ hoặc con mẹ.
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…