lá cải.org

 1. VnExpress - Những 'bóng hồng' trên thao trường

  ·

  Ít bữa chiến đấu cứ vác cái mặt đó ra trận, gặp giặc thì móc phấn trên mặt ném cho nó chết.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 11:38:12 09/3/13, thudinh rằng:

   Lại kích thích tà tâm của bọn "lạ"! Mấy thằng nhà báo vừa ngu vừa bái.. thiến!
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…