lá cải.org

 1. VnExpress - Lý Nhã Kỳ thử váy trăm triệu để dự giải Cánh diều

  ·

  Trong trăm triệu đó, tôi nghĩ tiền vải cũng được chín chục triệu rồi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 22:41:21 09/3/13, An An rằng:

   Khó tánh, ít vải cũng kêu, nhiều vải cũng kêu...
   10
  • hình chộp của bungbia

   lại nhằm lúc 13:15:30 10/3/13, bungbia rằng:

   Mấy cái cúc áo mới nhiều xiền cải ợ...
   10
  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:57:24 11/3/13, Hai Ly rằng:

   Tiền vải chín mươi chín triệu, tiền công có 1 triệu thôi, chỉ có choàng tấm vải lên rồi cuốn lại thôi đâu có mất nhiều công
   8
  • hình chộp của Kẻ hư hỏng

   lại nhằm lúc 15:07:22 11/3/13, Kẻ hư hỏng rằng:

   Bạn đọc quá lo cho cô Kỳ, chứ riêng tiền thịt của cô bán cũng thừa tiền váy, ngoài ra cô Kỳ còn nhiều thứ nữa để bán...
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…