lá cải.org

 1. Dân Trí - Phó Cục trưởng Cảnh sát: “Một số phóng viên bị thiểu năng” (!)

  ·

  Dùi cui của các ông chứ ai!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 01:36:21 13/3/13, mitdac rằng:

   Ông Cục phó sắp xin lỗi: Một số PV không bị thiểu năng
   12
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 08:22:44 13/3/13, capthoivu rằng:

   chó chê mèo lắm lông chứ gì. Hay chuột chù chê khỉ rằng hôi
   hê hê hê
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…