lá cải.org

 1. Dân Việt - Ya Suy chụp ảnh tự sướng với Hoàng Quyên

  ·

  Tôi quê mùa xin hỏi một câu, có gì không phải bỏ qua cho: Đây ta có hai người, sao ta không làm cho nhau sướng mà phải tự sướng chi cho cực vậy?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Thang

   nhằm lúc 01:10:04 13/3/13, Thang rằng:

   Nhà báo đặt tít nhầm, đúng ra là "Ya Suy tự sướng với ảnh chụp Hoàng Quyên"
   18
  • hình chộp của mơ chua

   lại nhằm lúc 09:26:33 13/3/13, mơ chua rằng:

   Ya Suy: Là thằng PV nó tự sướng đấy chứ! Em có sướng béo đâu!!!
   23
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…