lá cải.org

 1. Lượm lặt đó đây:

  Ăn lạp xưởng chưa rán lỹ bị nhiễm sán dãi heo? (Giáo Dục).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 01:34:10 13/3/13, mitdac rằng:

   Điếc hay hóng, ngọng hay lói
   15
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 08:31:55 13/3/13, Hai Ly rằng:

   ha ha, trên bàn phím chứ k với chữ l gần nhau, chứng tỏ thằng đánh máy bị lé hoặc có 1 ngón tay bị khoèo
   8
  • hình chộp của vuhaichau

   nhằm lúc 09:36:30 13/3/13, vuhaichau rằng:

   Báo giáo dục có phóng viên gốc hoa mới. Các nị đừng có lóng, ngộ sẽ pải làm quen thêm.
   Có cái nó viết dãi heo làm mình băn khoăn. dãi hay dái? hic, vậy chính xác lạp sườn nó làm từ phần nào con heo hu hu
   28
  • hình chộp của Hạ

   lại nhằm lúc 09:54:05 13/3/13, Hạ rằng:

   Anh ý vừa ăn lạp xưởng xong...
   11
  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 13:42:56 13/3/13, capthoivu rằng:

   chắc là dái heo rồi hehehe
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…