lá cải.org

 1. Người Lao Động - Lựa chọn, suy tôn Quốc hoa Việt Nam

  ·

  Cách đây hai năm tôi không nghĩ ra hoa gì. Giờ thì tôi nghĩ ra rồi. Quốc hoa của nước ta, không gì hợp hơn hoa anh túc.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 03:28:19 13/3/13, Kenny rằng:

   Đói hoa cả mắt.Thôi tôi chọn hoa mắt vậy.
   28
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 08:27:51 13/3/13, Hai Ly rằng:

   Hoa mơ
   14
  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 08:36:58 13/3/13, Vu rằng:

   Cấp trên vote cho hoa đồng tiền, nhưng đông đảo người dân đa số đều nghèo ít khi được thấy loài hoa ấy, nên đồng lòng gọi là "hoa lạ"
   19
  • hình chộp của Cáo Già™

   lại nhằm lúc 09:59:39 13/3/13, Cáo Già™ rằng:

   Loài hoa dễ gây ảo giác.
   10
  • hình chộp của Kẻ hư hỏng

   nhằm lúc 15:44:01 13/3/13, Kẻ hư hỏng rằng:

   "hoa hồng" vote cho cái này.
   9
  • hình chộp của noname

   lại nhằm lúc 15:47:40 13/3/13, noname rằng:

   Quốc hoa thì là hoa anh túc, quốc thú thì không phải con rùa ghẻ mà là "con cave". :D
   14
  • hình chộp của Tun

   nhằm lúc 13:01:42 14/3/13, Tun rằng:

   Quốc hoa có lẽ là nhũ hoa chăng? vì ngày nào cũng thấy báo nhắc
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…