lá cải.org

 1. Vietnamnet - Bộ Văn hóa không quan tâm đến việc Lý Nhã Kỳ “khoe của”

  ·

  Bộ chơi gì kỳ hơn cả cô Kỳ...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 06:01:37 14/3/13, thudinh rằng:

   Quan tâm kim cương hỉ!
   8
  • hình chộp của Người Trồng Cải

   lại nhằm lúc 06:47:12 14/3/13, Người Trồng Cải rằng:

   Chắc Bộ nghĩ, có mấy tỉ tỉ tỉ mà cũng bày đặt khoe, mà bọn dân cũng lạ, có mấy tỉ tỉ tỉ cũng tưởng là giàu.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…