lá cải.org

 1. Đất Việt - Khổng Tú Quỳnh không muốn sống thử với Ngô Kiến Huy

  ·

  Chết thử, hỡi hai bạn trẻ, cũng là một giải pháp.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hoho

   nhằm lúc 09:22:56 14/3/13, hoho rằng:

   Khổng Tú Quỳnh : em biết rõ rồi thì còn thử mần chi nữa ! Nếu thử thì phải người khác chứ!
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…