lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Bạn muốn ăn thỏa thích mà không béo, hãy đọc bài này

  ·

  Người Đưa Tin hãy bắt chước siêu thị điện máy Phan Khang, chụp hình giàn tổng biên tập với nhân viên quỳ lạy đăng lên trang chủ, kèm theo dòng chữ "Hu hu đọc giùm chúng tôi đi mà!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…