lá cải.org

 1. VnExpress - Thủ tướng đồng ý lựa chọn quốc hoa Việt Nam

  ·

  Nhớ nghe hoa / Người đồng ý / Đêm qua.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 05:56:34 14/3/13, thudinh rằng:

   Vi hành chăng!
   8
  • hình chộp của Người Trồng Cải

   lại nhằm lúc 06:44:37 14/3/13, Người Trồng Cải rằng:

   Thôi đúng là hoa tai rồi.
   8
  • hình chộp của mơ chua

   nhằm lúc 11:23:54 14/3/13, mơ chua rằng:

   Cái giề cũng đến tay TT là thế nào nhỉ? Hết "hoa cải" rồi đến quốc hoa, cả mấy thằng chuyển giới cũng bảo bác này. Chả hỉu ban bệ còn lại ở đâu? Hay tất cả đều mắc bệnh rối loạn cảm xúc hết rồi?
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…