lá cải.org

 1. Người Lao Động - Xử phạt hành chính chủ tịch xã đánh bạc

  ·

  Nuốt không trôi đâu ông chánh ạ. Tối nay ông chủ tịch chặt phát bốn đôi thông là ông chánh phải ói ra mà trả lại thôi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 05:55:39 14/3/13, thudinh rằng:

   Hồ Biểu Chánh.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…