lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Lấy chồng giàu mà tôi như ô sin và cave của chồng

  ·

  Tôi gửi tâm sự lên đây mong gặp sự đồng cảm, cùng là ca ve hi vọng hiểu nhau hơn...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 08:19:36 15/3/13, Hai Ly rằng:

   Mụ phóng viên than: Tôi còn khổ gấp 2 lần chị ấy chứ, ban ngày đi làm giống osin với cave của anh Tổng, tối về làm ôsin với cave cho chồng
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…