lá cải.org

 1. Dân Trí - Bộ Công an vẫn quyết xử phạt xe không chính chủ

  ·

  Thì đúng rồi: Đối với dân phải cương quyết, khôn khéo.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của tí

   nhằm lúc 23:07:09 15/3/13, rằng:

   Lại là ông Quyết. Quyết làm cam chịu thôi.
   7
  • hình chộp của Chen

   lại nhằm lúc 19:10:12 16/3/13, Chen rằng:

   Hết tiền xài thì phải đi móc bọc thôi
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…