lá cải.org

 1. Alo Bác Sĩ - Hương vị vùng tam giác mật ra sao?

  ·

  Thật là tôi không biết, nhưng học phí một khóa uốn dẻo thì cỡ đâu sáu triệu, học trong vòng hai tháng hoặc cho đến khi ói mửa chết, tùy theo điều kiện nào đến trước.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Sg

   nhằm lúc 20:04:34 15/3/13, Sg rằng:

   Lại nữa. Báo chí nước nhà hết chuyện để đăng rồi hay sao mà phóng viên cứ cắm mặt vào chổ ấy thế?
   8
  • hình chộp của Mond

   lại nhằm lúc 20:06:44 15/3/13, Mond rằng:

   Tay để làm gì? Ăn thua mình gan hay không ah!
   8
  • hình chộp của Củ Cải

   nhằm lúc 00:04:49 16/3/13, Củ Cải rằng:

   Vị cà phê...
   9
  • hình chộp của Khoai

   lại nhằm lúc 09:38:15 16/3/13, Khoai rằng:

   Dứt khoát là mắm tôm
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…