lá cải.org

 1. Vietnamnet - Bộ trưởng phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng?

  ·

  Thôi thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc, bắt vậy mỗi khi tới tháng mấy ổng lại nhăn nhó quạu quọ mất công!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Solar

   nhằm lúc 13:05:07 17/3/13, Solar rằng:

   Anh Cải bình thâm vl :)
   7
  • hình chộp của mamen

   lại nhằm lúc 04:10:35 20/3/13, mamen rằng:

   các cổ nghỉ tiếp dân 1 ngày trong tháng thôi, bộ trưởng tranh thủ được là mừng rồi, chê bài gì nữa.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…