lá cải.org

 1. Người Lao Động - Một người Trung Quốc đâm chết 2 người Nhật

  ·

  Giờ biết làm sao? Ông Nhật hay cho tiền, nhưng anh Tàu lại là đồng chí...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 09:14:42 16/3/13, Hai Ly rằng:

   Cái tít này la khách quan lắm rồi đó, chỉ đưa ra sự việc thôi, không bình luận, vì biết nghiêng về ai bây giờ
   11
  • hình chộp của Tèo

   lại nhằm lúc 10:42:10 16/3/13, Tèo rằng:

   tác giả bài viết tên la văn liếm
   9
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 16:00:37 16/3/13, mitdac rằng:

   Thừa quá, dân số TQ những 1,5 tỷ
   8
  • hình chộp của Mơ chua

   lại nhằm lúc 23:55:22 16/3/13, Mơ chua rằng:

   Người lao động chỉ ưa nặng, nói nhẹ thế này không biết anh tổng ảnh hiểu không?
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…