lá cải.org

 1. VnExpress - Nhan sắc sao nữ gốc Hoa qua thời gian

  ·

  "Thứ gì gốc Hoa hay lên truyền thông Việt Nam nhất?" "Diễn viên ca sĩ." "Thứ gì gốc Việt hay lên truyền thông Trung Quấc nhất?" "Ồ nhiều lắm: rừng, thác, đảo, bô xít..."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…