lá cải.org

 1. Đất Việt - Thanh niên Triều Tiên ào ào đăng lính

  ·

  Giết hết bọn Mỹ ngụy! Giết! Giếếếếếết!!!!!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tèo

   nhằm lúc 21:23:49 16/3/13, Tèo rằng:

   sâu sắc lắm cải ơi
   12
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 07:11:38 17/3/13, mitdac rằng:

   Lính là một nghề mà
   10
  • hình chộp của Sg

   nhằm lúc 21:08:09 17/3/13, Sg rằng:

   Ào ào vì nghe nói nếu vào lính mỗi ngày được nửa bát cơm, còn ở nhà nhiều khi khoai không có mà ăn ...
   13
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…