lá cải.org

 1. Kiến Thức - Cả hai vợ chồng đi tù vì đánh chủ nợ gần chết

  ·

  Ai biểu trước đặt tên con là Trọng Thương, tôi can mà không chịu nghe, giờ động húy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 07:09:30 17/3/13, mitdac rằng:

   Đánh chết hẳn chắc thoát tội
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…