lá cải.org

 1. Dân Việt - Đêm tân hôn phát hiện “cái ấy” của chồng chỉ dài… 5cm

  ·

  Thế mà chúng nó bảo rận mu tuyệt chủng rồi!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Khoai

   nhằm lúc 00:18:13 19/3/13, Khoai rằng:

   Thế hồi yêu nhau tay để làm gì ?
   13
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 11:38:04 19/3/13, Cải con rằng:

   5cm lúc xìu , còn kêu gì?
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…