lá cải.org

 1. Kiến Thức - Bí thư xã sốc khi thấy xương người trong vườn

  ·

  "Tao cũng có một bộ xương trong người mà có thấy sợ gì đâu?" (Tròn Vo - Tứ quái TKKG).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 08:36:12 18/3/13, Hai Ly rằng:

   Sốc vì mụ vợ âm thầm làm 1 mình không báo cho ổng biết để ổng giúp 1 tay cho nhanh
   16
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…