lá cải.org

 1. Kiến Thức - Kim cương là bạn tốt nhất của... tinh trùng

  ·

  Đã tìm ra nguyên nhân cô Kỳ buồn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:57:46 18/3/13, Hai Ly rằng:

   Muốn có tinh trùng, phải đem kim cương ra dụ, tốn kém quá, buồn là phải
   10
  • hình chộp của Sg

   lại nhằm lúc 08:09:56 18/3/13, Sg rằng:

   Ái chà. Quảng cáo thế này thì bán kim cương mệt nghỉ. Đi ngủ cũng đeo kim cương. Hehe.
   11
  • hình chộp của Cáo Già

   nhằm lúc 22:33:09 19/3/13, Cáo Già rằng:

   Chắc là do thiếu bạn tốt nên khiến cô Kỳ buồn đó mà..
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…