lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Hỗn chiến bỏ chạy cùng mã tấu, bị xe tải húc

  ·

  Có bạn nào hồi xưa học tiếng Anh Streamline không? Trong đó có chuyện "Willy the Kid," mà tôi nhớ kết thúc bằng hai câu na ná như sau: "Hai tên chăn bò khiêng Hỗn chiến đi. Thế là hết đời Hỗn chiến."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 12:17:35 19/3/13, capthoivu rằng:

   cái gì vô tay anh nhà páo đều mọc chân ra hết hehehhe
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…