lá cải.org

 1. Người Lao Động - Nhìn mặt chó đoán tâm trạng

  ·

  Mais je ne sais pas lire le fond de tes pensées (Nhưng tôi không thể đọc được tâm trạng của ông).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Mơ chua

   nhằm lúc 23:10:00 18/3/13, Mơ chua rằng:

   Chó cũng chưa phải àh? Vậy loại gì? Khó đoán nhỉ?
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…