lá cải.org

 1. Tiền Phong - Bên trong 'vương quốc bí ẩn' Triều Tiên (kỳ III)

  ·

  Tại sao lại gọi là vương quốc? "Vương quốc" chỉ dùng cho những nước theo chế độ quân chủ, tức là người bóc lột người, trong khi Triều Tiên và một số đất nước anh em theo chế độ dân chủ, tức là ngược lại với người bóc lột người.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bungbia

   nhằm lúc 00:00:20 19/3/13, bungbia rằng:

   Người bóc lột người ngược lại là người bóc lột người.
   25
  • hình chộp của Tèo

   lại nhằm lúc 10:58:20 19/3/13, Tèo rằng:

   ngược lại với người bóc lột người là thú bóc lột người chứ
   9
  • hình chộp của Bunny

   nhằm lúc 11:13:16 19/3/13, Bunny rằng:

   Heo bóc lột người
   13
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…