lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Công khai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn vào đầu tháng 4

  ·

  1/4, ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của scapbi

   nhằm lúc 00:18:15 19/3/13, scapbi rằng:

   Thông qua luật chống người thi hành công vụ được phép bắn có phải đơn giản không cơ chứ!
   14
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 07:39:29 19/3/13, Hai Ly rằng:

   Xét xử vào ngày 1/4 tha hồ mà nói láo, nói thêm
   15
  • hình chộp của vuhaichau

   nhằm lúc 09:07:44 19/3/13, vuhaichau rằng:

   Tòa đóng búa: Anh Vương vô tội, được nhận lại hết tài sản. vườn tược...
   À, mọi người biết đấy, hôm nay là cá tháng tư mà hề hề.
   29
  • hình chộp của Người Trồng Cải

   lại nhằm lúc 14:26:45 19/3/13, Người Trồng Cải rằng:

   Xử ngày nào chả là ngày Cá, cá tháng mấy chả là cá, cá rồi cũng đem nướng chả, gọi là chả cá!
   (Đại loại là xử vòng vo kiểu ấy rồi đem anh Vươn đi nướng chả, mọi người chờ mà xem)
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…