lá cải.org

 1. Đọc Báo - Soi quy định "thò ra, thụt vào" của Bộ trưởng Thăng

  ·

  Quy gì kệ ổng, soi làm gì trời.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vu hai chau

   nhằm lúc 17:41:52 19/3/13, vu hai chau rằng:

   chữ... ỊNH.... thật nguy hiểm. Lỗi này chắc chắn nếu sai thuộc về lỗi đánh máy.
   11
  • hình chộp của az

   lại nhằm lúc 18:56:26 19/3/13, az rằng:

   quy quy cái đầu chúng mày ấy mà soi !
   29
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…