lá cải.org

 1. VnExpress - Bộ trưởng phải tiếp dân ít nhất một ngày mỗi tháng

  ·

  Nên chăng điều bộ trưởng ra Bắc Cực? Tại vì ngày ở đó dài sáu tháng, tiếp được nhiều dân hơn, chứ tôi không có ý chi mô na.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 04:08:20 20/3/13, hh rằng:

   Thời bao cấp chúng ta phải sắp hàng để mua mọi thứ. Tới thời kỳ đổi mới, chúng ta sắp hàng để xem bộ trưởng, may là được miễn phí, ai xem xong rồi thì về tha hồ mà vênh nhé: Tui đã được gặp bộ trưởng mà không mất một xu nào.
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…