lá cải.org

 1. Công Lý - Bị cáo bắn bạn thân ra Tòa vẫn… cười tươi

  ·

  Ý nó nói công lý là thằng hề, tòa án là sân khấu đó! Phạt nó chung thân cho bỏ cái tội cười tươi đi! Cười hả bưởi!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tung

   nhằm lúc 10:59:24 21/3/13, Tung rằng:

   Thưa Tòa: Em bị chứng rối loạn cảm xúc!
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…